a

Заштитник грађана већ три године прати поступање надлежних органа према избеглицама и мигрантима који пролазе кроз нашу државу, и може се констатовати да није било примера злостављања тих људи, рекао је заменик заштитника грађана Милош Јанковић на данашњој седници скупштинског Одбора рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва, на којој се разматрало актуелно стање збрињавања тражилаца азила у Србији. Он је додао да је омбудсман дао више од 50 препорука за исправљање мањих повреда права.

Јанковић је оценио да је у одређеној мери пружена хуманитарна подршка мигрантима и избеглицама и додао да је Република Србија од стране релевантних међународних организација окарактерисана као држава која поштује људска права. Истакао је да је неопходно извршити интензивне припреме за наступајућу зиму и наредни период, јер је могућ прилив великог броја избеглица и миграната.

Председница Одбора др Весна Ракоњац рекла је да је неопходно тражиоцима азила обезбедити адекватне услове за живот и пружити потребну помоћ мигрантима и избеглицама које бораве у Србији и да је у том циљу потребно да донатори буду у сталном контакту са надлежним министарствима, Црвеним крстом, као и организацијама цивилног друштва.

Седници су присуствовали представници државних органа, као и међународних и домаћих невладиних организација који се баве збрињавањем и заштитом права азиланата.