a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана Радна јединица за смештај одраслих и старијих са интелектуалним и менталним тешкоћама у Тешици предузела је одређене мере у циљу поштовања права на приватност корисника, и то обезбеђивање ормарића за одлагање личних ствари корисника и реконструкција простора за туширање корисника. Предузимају се и мере које се односе на остваривање права корисника на контакт са сродницима и омогућавање слободе кретања ван Радне јединице, а корисници ове институције су, по речима сарадника из невладиног сектора, посебно задовољни чешћим изласцима ван објекта, који су им омогућени након посете Заштитника грађана.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у јуну 2015. године, у циљу праћења поступања према корисницима, посетио Радну јединицу за смештај одраслих и старих са интелектуалним и менталним тешкоћама у Тешици, која је саставни део Геронтолошког центра „Јеленац“ у Алексинцу. О посети је састављен Извештај у коме су овој установи упућене четири препоруке.