a

Заштитник грађана констатује пропуст у раду Министарства унутрашњих послова због кога Република Србија почев од 23. октобра 2015. године нема закон који уређује слободу окупљања грађана. Уставни суд је на седници одржаној 9. априла 2015. године утврдио да Закон о окупљању грађана није у сагласности са Уставом Републике Србије, с тим да је посебним решењем одложено објављивање те одлуке, на који начин је за шест месеци одложено њено правно дејство.

Закон о окупљању грађана је престао да важи 23. октобра 2015. године - даном објављивања Одлуке Уставног суда у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 88/2015. У периоду од доношења одлуке Уставног суда - 9. априла 2015. године, до њеног објављивања - 23. октобра исте године, Министарство није благовремено припремило нацрт новог закона и проследило га надлежним органима и јавности на расправу, а затим и усвајање.

Наведеним пропуштањем Република Србија доведена је у ситуацију да законом у овом тренутку није уређено остваривање Уставом зајемчене слободе грађана на окупљање, а онемогућено је и остваривање јавног интереса на ограничење слободе окупљања када је то неопходно из Уставом прописаних разлога - ради заштите јавног здравља, морала, права других или безбедности Републике Србије.

Заштитник грађана ће, у складу са Законом о Заштитнику грађана, своје мишљење на предлог закона о јавном окупљању грађана дати Влади, односно Скупштини, када му тај предлог буде достављен.