a

Поступајући по упућеним препорукама, Комесаријат за избеглице и миграције је обезбедио константно присуство два преводиоца (за арапски и сомалијски језик), како би се комуникација у Центру за азил у Бањи Ковиљачи одвијала неометано. У Центру су уведена дежурства, али су створени и услови да се у случају значајнијег повећања броја тражилаца азила организује рад запослених по сменама, како би у што већој мери могли да одговоре на ургентне потребе лица која су тамо смештена. Такође, једном избеглици, који је у тренутку посете Заштитника грађана овом Центру био у веома лошем здравственом стању и није могао самостално да се стара о себи, обезбеђена је адекватна здравствена нега и одговарајућа рехабилитација.

У складу са важећим стандардима и препорукама Заштитника грађана, у Канцеларији за азил при Центру за азил у Бањи Ковиљачи биће упослена и полицијска службеница која ће бити задужена за рад са женским лицима смештеним у Центру.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у августу 2015. године посетио Центар за азил у Бањи Ковиљачи, као и Центар за социјални рад и Полицијску станицу у Лозници, у циљу праћења поступања надлежних органа према тражиоцима азила, са посебним освртом на припаднике најугроженијих група, као што су жене, деца и особе са инвалидитетом. О посети је сачињен Извештај са препорукама за унапређење даљег поступања.