a

Заштитник грађана и заменица заштитника грађана за права детета Саша Јанковић и Гордана Стевановић честитају свој деци Међународни дан детета и подсећају да су права детета пуноправан део листе универзалних људских права, а да њихово кршење, посебно насиље над дететом, оставља последице за цео живот.

Много више примена слова и духа постојећих закона него доношење изнова нових и нових кључно је за истинско поштовање права детета. Практично остваривање права сваког детета на приступ образовању или на адекватну здравствену и социјалну заштиту, на заштиту физичког и психичког интегритета, укључујући и заштиту од медијских садржаја штетних за духовни и морални развој деце и њихово психичко здравље, једино су мерило по коме треба мерити стварно стање права детета.

О проблемима деце и стању њихових права више морамо слушати – саму децу, а родитељима и другима који се старају о деци треба омогућити да своје обавезе испуне. Коначно, подршка детету жртви мора бити у центру пажње државе и друштва, уместо што се задовољавамо кажњавањем кршитеља права, а и то често изостаје.

О значају заштите права детета сведочи и чињеница да је Заштитник грађана до сада разматрао укупно више од 2.500 притужби из те области, да су ради заштите права детета органима јавне власти упућене 424 препоруке, које су извршене у скоро 80 одсто случајева.