a

На данашњој заједничкој седници Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова и Одбора за одбрану и унутрашње послове у Дому Народне скупштине, заменик заштитника грађана Милош Јанковић указао је да нови закон којим ће се уредити остваривање Уставом зајемчене слободе окупљања грађана треба да задовољи два услова: 1) на несумњив начин да изрази да је окупљање грађана слободно, 2) да законом предвиђена ограничења слободе окупљања - временска, просторна и сва друга, буду доведена у склад са Уставом прописаним основима за ограничење те слободе, а то су заштита јавног здравља, заштита морала, права других и безбедности Републике Србије.

Милош Јанковић је подсетио да, због неблаговременог рада МУП-а на припреми нацрта новог закона, у Републици Србији тренутно не постоји закон који уређује остваривање Уставом зајемчене слободе окупљања, али је истакао да и у овој ситуацији треба приступити детаљној анализи текста нацрта, нарочито у погледу његове усклађености са одредбама Устава Републике Србије.

Јанковић је указао да ће Заштитник грађана у наредном периоду дати мишљење на нацрт закона о јавном окупљању који му је Министарство унутрашњих послова доставило.