a

Заштитник грађана поздравља закључак Владе Србије којим је, после годину и по дана, уважена његова препорука да се обустави неправилна и неправична наплата солидарног пореза, а онима којима је порез тако већ наплаћен – новац врати. Омбудсман жали што то није учињено раније, јер би се тако избегло додатно оптерећење за грађане.

Заштитник грађана је још у марту 2014. године, поступајући по притужбама више десетина грађанки и организација, спровео поступак контроле рада Пореске управе Министарства финансија и утврдио да се солидарни порез наплаћује не само, како је сврха закона, на зараде веће од 60.000 динара, већ и на више месеци закаснеле па одједном, кумулативно исплаћене накнаде зарада трудницама.

Заштитник грађана препоручио је још тада Министарству финансија да са незаконитом и неправилном наплатом солидарног пореза престане, а незаконито обрачунате и наплаћене износе врати, али је Министарство финансија одбило да спроведе те препоруке чак и после три састанка министара финансија са Заштитником грађана, и наставило да на неправилан начин примењује закон. Тек након јучерашњег састанка Заштитника са председником Владе на ту тему, Влада је закључком наложила Министарству финансија да исправи грешку.

„Иако је министар финансија рекао да је закључак Владе довољан за Министарство финансија да исправи грешку у наплати солидарног пореза, подсећам да су Министарству морале да буду довољне и препоруке државног органа који је Уставом овлашћен да контролише рад органа управе, утврђује незаконитости и неправилности и упућује на начин како да буду исправљене. Да је Министарство финансија учинило оно што у сличним ситуацијама чини 90% других органа, грађани сада не би били оптерећени прикупљањем документације за рефундирање пореза који им је неправилним радом државног органа наплаћен“, истиче заштитник грађана Саша Јанковић.

У закључку који је Влада Србије јуче донела је наведено да породиље, да би добиле повраћај неправедно наплаћеног пореза, треба пореској управи општине на којој живе да поднесу документацију о наплати пореза.