a

Поводом 18. децембра, Међународног дана миграната, Заштитник грађана поздравља напоре органа јавне власти, међународних организација и цивилног сектора да пруже хуманитарну и другу помоћ избеглицама којe свакодневно пролазе кроз Србију и апелује да се учини све како би се унапредили услови за њихово збрињавање.

Истовремено, неопходно је унапредити и услове повратка и реинтеграцију домаћих држављана који се у поступку реадмисије враћају из земаља Европске уније у Републику Србији, како би им се обезбедио пристојан живот у домовини и смањио број држављана наше земље који траже азил у земљама ЕУ, а који јесу махом економски мигранти у потрази за бољим животним стандардом.

Од почетка године кроз Србију је прошло више од пола милиона људи пореклом из ратом захваћених земаља, од чега скоро половину чине жене и деца, дакле особе из нарочито осетљивих категорија који захтевају нарочиту пажњу и подршку.

Заштитник грађана већ неколико година систематски прати поступање надлежних државних органа према избеглицама које су у транзиту кроз Србију, као и лица која су препозната као тражиоци азила у РС. Надлежним органима је упућен већи број препорука у овој области.

Након недавног терористичког напада у Паризу, балансирајући између хуманости и очувања безбедности, државе транзита и државе крајње дестинације суочиле су се са додатним изазовима, услед којих остваривање основних људских права огромне већине миграната не сме бити угрожено због изолованих инцидената појединаца.

Међународни дан миграната је међународни празник који се обележава 18. децембра, на дан када је још 1990. године Генерална скупштина Уједињених нација усвојила Међународну конвенцију о заштити права радника миграната и чланова њихових породица.