a

Министарство просвете, науке и технолошког развоја поступило је, значајно пре рока, по препорукама Заштитника грађана у вези са процедуром подношења захтева и давања сагласности за промену назива јавне основне школе у Новом Пазару.

У одговору Министарства наведено је да је припремљен Предлог решења о давању сагласности о промени назива школе, као и да је овај орган иницирао да се Информатор о раду допуни информацијама које ће значајно унапредити процедуре у достављању захтева за давање сагласности на промену назива школa, као и критеријуме на основу којих је могуће ценити оправданост разлога који се наводе.