a

Александар Ресановић, начелник у канцеларији Заштитника грађана Србије, дана 21 априла 2009. године посетио је институцију Омбудсмана Словеније, у Љубљани, и разговарао са г. Јернејом Ровшеком, замеником Омбудсмана.

Г. Ровшек је упознао г. Ресановића са вишегодишњом праксом и искуствима у раду институције Омбудсмана Словеније. Указао је да је Закон о Омбудсману Словеније усвојен 1993, да се интензитет рада временом појачавао тако да су током 2008. године имали око 40 запослених лица и да су остварили око 10.000 контаката са грађанима, од чега више од половине телефонских.

Надлежности Омбудсмана Словеније су успостављене не само у Закону о Омбудсману Словеније, него и у другим законима, и то у: Закону о Уставном суду, Закону о одбрани, Закону о правима пацијената, Закону о заштити потрошача, Закону о заштити животне средине, Закону о заштити података о личности, Закону о кривичном поступку, Закону о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре, Закону о адвокатури, Закону о извршењу кривичних санкција, Закону о пореском поступку, Закону о класификацији података.

Посебно је указао да је омбудсман, на основу закона, добио и врши улогу Националног превентивног механизма у превенцији тортуре, и да је по том основу запослено шест лица. С тим у вези је додао да на жалост нико од ових лица није психијатар ни форензичар, али да покушавају да ангажују такве медицинске профиле.

Такође је нагласио да врло успешно сарађују са невладиним организацијама  (НГО) уопште, а нарочито приликом спровођења посета институцијама за лишење слободе, када у тиму Омбудсмана учествују и представници НГО који су изабрани на посебном огласу (на последњем расписаном огласу су изабране три НГО).

У Словенији не постоје ни локални ни специјализовани омбудсмани, само у Марибору од недавно постоји омбудсман за права пацијената.

Годишњи извештај за 2008. још увек није доступан, али се из Годишњег извештаја за 2007. годину види да је Омбудсман Словеније примио 2.769 писаних притужби, а да је третирано укупно 3.085 предмета, од чега највише из области: поступања судова и полиције (734), социјалних права (472), добре управе (353), права детета (274), радних права (220), итд.

Г. Јернеј Ровшек је изразио спремност да институција Омбудсмана Словеније, на основу свог вишегодишњег искуства у раду, пружи потребне савете и помоћ институцији Омбудсмана Србије.