a

Заштитник грађана поздравља активности Министарства здравља и Управе за биомедицину у поступању по свим препорукама Заштитника грађана у вези са чувањем матичних ћелија и иницирањем измене прописа.

Републичка стручна комисија за трансплантацију ћелија и ткива је, на подстицај Управе за биомедицину, истакла став о предности чувања матичних ћелија прикупљених из крви пупчаника новорођенчета у националним банкама о чему је Управа обавестила јавност.

Како је наведено у акту Управе, став је формиран на основу препорука Европске групе Европске комисије за етику у науци и новим технологијама, у којима се апсолутна предност чувања матичних ћелија даје јавним (националним) банкама, а сваки други начин чувања и донирања матичних ћелија је лично право сваког појединца.

Министарство здравља је поднело иницијативу за измену прописа да се део средстава који родитељи новорођенчади уплаћују у буџет Републике Србије, на име таксе за добијање сагласности за извоз крви из пупчаника, усмери у сврху завршетка и отпочињања са радом јавне банке крви из пупчаника у Србији у Институту за мајку и дете „Др Вукан Чупић“.