a

Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић и представнице Инцест Траумa Центра из Београда су данас пред Женском парламентарном мрежом указале на неопходност измене Кривичног законика у делу који се односи на заштиту деце од сексуалног злостављања. Како је речено, Кривични законик није усаглашен са остали прописима из ове области, недостају и одредбе које би заштитиле најбоље интересе деце која су била изложена сексуалном насиљу, као и да је неопходно да се обезбеди једнака правна заштита деце без обзира на узраст.

У пракси се недовољно примењују прописи који постоје за заштиту деце од сексуалног злостављања и искоришћавања, а нормативни оквир, иако представља добру полазну основу, захтева унапређење и усаглашавање, оценила је на састанку заменица заштитника грађана Гордана Стевановић. Она је као пример навела да се тзв. „скрин собе“ и могућност снимања изјаве средствима тонског и видео снимања, који су прилагођене потребама детета жртве сексуалног насиља и чиме су она заштићена од додатне трауматизације при давању изјаве, често не користе иако су доступне судовима. Такође је додала да је измену Кривичног законика Заштитник грађана иницирао још 2012. године.

Истраживања Инцест Траума Центра су показала да у 88 одсто случајева деце која су преживела сексуално злостављање буду испитивана у судници, уз омогућавање окривљеном да непосредно испитује дете, да се у 21 одсто случајева деца испитују у кабинетима, а свега у 4,7 одсто случајева у посебно опремљеним просторијама намењеним за изјаве деце.

На састанку је договорена даља сарадња у циљу боље нормативне заштите деце жртава сексуалног злостављања.