a

Заштитник грађана поздравља упућивање Предлога закона о општем управном поступку Народној скупштини. Предлог овог закона садржи низ нових института који иду у правцу осавремењавања и унапређења заштите права грађана пред управом, при том не дирајући у решења и институте који су издржали вишедеценијску проверу квалитета овог закона.

За унапређење заштите права грађана у управном поступку од посебног су значаја проширење примене закона, увођење новог редовног правног средства – приговора, који ће омогућити грађанима заштиту од лошег рада управе у сваком сегменту њеног поступања као и низ нових института који ће допринети ефикаснијем раду управе.

Ипак Заштитник грађана истиче да једна од значајних новина у овом Предлогу закона, која се односи на измену правила о начину одлучивања у управном поступку, може супротно својој намери да донесе низ проблема у пракси односно да омогући више простора за корупцију. Реч је, превасходно, о решењу које предвиђа да у управном поступку, уместо старешине органа одлучује овлашћено службено лице које води поступак.

Овакво решење у високо деполитизованим и професионализованим управним системима може да рад управе учини ефикаснијим. Међутим, у Републици Србији, имајући у виду стање у државној, покрајинској и локалној администрацији у којима не само да није завршен реформски процес деполитизације и професионализације, већ је исти заустављен, овакво решење, уместо додатне професионализације и повећања квалитета вршења управне делатности, могло би да доведе до пребацивања одговорности са старешина органа управе на државне службенике који воде управне поступке и да поспеши корупцију.

Заштитник грађана позива Народну скупштину да још једном размотри да ли наведено решење може угрозити транспарентан и професионалан рад управе у овом тренутку.