a

Медицинским прегледима притворених лица у Окружном затвору у Београду више не присуствује немедицинско особље (припадници Службе за обезбеђење), осим ако то не захтева лекар, уз прецизно евидентирање разлога о њиховом присуству, стоји, између осталог, у одговору овог органа на препоруке Заштитника грађана. Током првог лекарског прегледа врши се целокупни преглед тела у циљу идентификације повреда, а приликом саставља лекарских извештаја уноси се закључак лекара о повезаности описа идентификованих повреда притворених лица и околности под којима су повреде настале.

Управник Окружног затвор у Београду упознао је запослене у Здравственој служби са препорукама Заштитника грађана, у циљу побољшања првог лекарског прегледа приликом пријема притворених лица у затвор, стоји у одговору овог органа Заштитнику грађана.

Обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), Заштитник грађана је у децембру 2015. године, обавио тематску посету притворској јединици Окружног затвора у Београду у циљу испитивања пружања здравствене заштите, као и навода о тортури притворених лица током задржавања у полицијским станицама и у притвору. Том приликом сачињен је извештај са препорукама који је упућен овој притворској јединици.

Током посете обављени су ненадзирани разговори са 66 притвореника и нико од интервјуисаних притвореника није имао притужбе које су се односиле на злостављање од стране службених лица у притворској јединици.