a

Заштитник грађана поздравља изгласавање Закона о допунама Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом у Народној скупштини Републике Србије, који ствара услове за унапређење положаја особа са инвалидитетом, првенствено слепих и слабовидих особа.

Посланици су на седници одржаној 12. фебруара ове године изгласали допуну постојећег Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, којом се особама са инвалидитетом које имају трајне последице телесног или сензорног оштећења или болести, омогућава потписивање исправа уз помоћ печата који садржи податке о личном идентитету или уз помоћ печата са угравираним потписом (факсимил) пред органима јавне власти, правним и физичким лицима. Такође, усвојеном допуном закона предвиђене су новчане казне за органе јавне власти и лица која особама са инвалидитетом онемогуће коришћење овог права.

Заштитник грађана подсећа да је још 2011. године указао на проблеме са којима се сусрећу особе са инвалидитетом због немогућности коришћења одговарајућег печата приликом потписивања докумената. Користећи своја посредничка овлашћења, Заштитник грађана је тада позвао Народну банку Србије и Удружење пословних банака Србије да у циљу потпуног остваривања права особа са инвалидитетом заједнички пронађу решења за превазилажење уочених проблема.