a

Заштитник грађана констатује да су изменама Закона о култури уметници који су запослени или који се запошљавају у установама културе изједначени у односу на друге професије када је реч о могућности заснивања радног односа на неодређено време.

Досадашња решења из овог закона предвиђала су да ће се са уметницима у установама културе искључиво закључивати уговори о раду на одређено време до три године, као и да уметници само под посебним условима могу остати у радном односу на неодређено време, и то по одлуци директора установе.

Чланом 23. измењеног Закона о култури брисан је члан 50. који је прописивао поменута ограничења. Тиме је поступљено у складу са залагањем Заштитника грађана да се отклони овај недостатак Закона о култури.