a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана Полицијска управа Бор ће лицима задржаним по Законику о кривичном поступку (ЗКП) уручивати писано обавештење о правима, док ће задржаним лицима припадницима националних мањина уручивати обавештење о правима на свом језику. Решење о задржавању и другу релевантну документациjу ПУ Бор ће давати задржаним лицима да имају код себе док траје мера задржавања.

Медицинска документација са осетљивим подацима о прегледу задржаних лица више се неће улагати у предмете о задржавању, а полицијски службеници неће присуствовати лекарском прегледу задржаних лица, осим када лекар то затражи. Свако присуство лекарском прегледу задржаног лица полицијски службеник ће писмено констатовати. Задржаним лицима омогућиће се увид у записник о задржавању по окончању задржавања.

Полицијска управа Бор је покренула иницијативу за обезбеђивање финансијских средстава за набавку расхладних уређаја за чување хране задржаних лица у ПС Неготин како би се избегла даља пракса да полицијски службеници купују храну задржаним лицима од сопственог новца. Такође, предузела је мере како би се адаптирале просторије за задржавање у Бору и просторија у ПС Кладово. Просторија за задржавање у ПС Мајданпеку ће бити оформљена по обезбеђивању финансијских средстава.

Заштитник грађана је у оквиру послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у новембру 2015. године, обавио посету Полицијској управи Бор и том приликом сачинио извештај са препорукама.