a

sertifikat 1На Генералној скупштини Међународног координационог комитета националних институција за људска права (International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions - ICC) заштитник грађана Саша Јанковић је 22. марта 2016. године у Женеви примио сертификат о реакредитацији у највишем А статусу као Национална институција за промоцију и заштиту људских права, за период од 2015. до 2020. године.

Уједињене нације први пут су акредитовале Заштитника грађана као Националну институцију за заштиту и промоцију људских права са највишим „А“ статусом 2010. године за петогодишњи период.

Међународни координациони комитет окупља националне институције за промоцију и заштиту људских права, признатих од УН и акредитује их према усклађености рада и надлежности институција за људска права са Париским принципима.