a

Међународни празник рада многи радници у Србији и ове године дочекују без у пракси остварених и заштићених права која им само на папиру гарантују Устав и закони, док многи незапослени прижељкују да раде под било каквим условима.

Од Инспекције рада, која има најшира овлашћења и због тога постоји, заштитник грађана Саша Јанковић посебно очекује да не чека пријаве радника, већ да што више ради по службеној дужности и сопственој иницијативи. Али, Заштитник позива и запослене да нарушавање својих законима гарантованих права пријављују инспекцији, чији рад треба снажно подржати и контролисати, што ће он, у складу са својим законским овлашћењима и чинити.

Подсећамо и да је на снагу ступио Закон о заштити узбуњивача, који омогућава суду да заштити раднике који пријаве незаконитост на штету јавног интереса и због тога буду изложени отказу или другој врсти одмазде.

Судови штите права радника и у радним споровима. Не тако давно, извршна власт је, мимо свих закона, тражила од судова да занемарују тужбе радника против предузећа. После реакције независних контролних органа таква пракса је спречена, а судску заштиту данас треба тражити против незаконите одлуке сваког послодавца.

 

Потребно је унапредити дијалог власти са синдикатима, јер су они легитимни представници радника, заштитници њихових колективних и појединачних права и незамењљив чинилац социјалног дијалога.

Коначно, престанак повлашћивања одређених послодаваца којима држава и данас дозвољава да не плаћају доприносе и порезе, створиће равноправну тржишну утакмицу у којој је најисплативији задовољан и мотивисан радник, а не искоришћен, беспомоћан и – непродуктиван. Тако ће послодавци који поштују права радника на тршишту имати предност, а не трпети због тога.

Заштитник грађана посебно поздравља одлуку Владе Србије да, по његовој препоруци, коначно, Пореска управа врати неправилно обрачунати солидарни порез на кумулативно исплаћене зараде трудницама и другим радницима.

Подсећамо и да жене чине 51,3 одсто становника Републике Србије, а да их је у односу на мушкарце запослено 16 процената мање.

Неравноправност жена на раду кршење је њихових права, узрочник других облика дискриминације и наноси штету економском и друштвеном развоју земље.

Заштитник грађана посебно позива органе јавне власти да својим примером запошљавања особа са инвалидитетом обезбеде пуну примену Закона о рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. Такође треба да настоје да мере рационализације које се планирају у јавном сектору додатно не угрозе права ове посебно рањиве групе грађана, на рад, самосталан и достојанствен живот.