a

Заштитник грађана честита медијима и медијским посленицима Светски дан слободе медија и охрабрује их да се организованије и оштрије успротиве сваком облику притиска. Истовремено, Заштитник грађана позива органе власти и све друге да медијима и новинарима омогуће слободан рад, и посебно - да се уздрже од било каквих напада на њих. Коначно, Заштитник позива саме медије и новинаре да се придржавају највиших стандарда свог посла и увек поштују права свих људи о којима пишу.

Заштитник грађана подсећа да је основни чинилац слободе медија – слободан новинар, што између осталог значи и физички безбедан, те економски и социјално, радно заштићен. Пример новинара Срђана Шкоре већ две године одсликава како се кажњава, уместо подстиче, критички однос према стварности.

Србија је у протеклом периоду донела и почела да примењује сет медијских закона који су оцењени у начелу позитивно. На републичком нивоу релативно успешно спроведени су по први пут и јавни конкурси за финансирање медијских пројеката, али то није било довољно да се унапреди медијска слобода. Уместо тога, медијске слободе су назадовале и имамо све разлоге да као друштво будемо забринути. У Србији, али и шире, слобода медија узмиче пред нетранспарентним политичким, економским и личним интересима и све већи број новинара постаје прости извршилац туђих намера, без стварне могућности да се томе успротиве, да поштују новинарске стандарде, а не изгубе посао. Слобода медија и слобода говора фундаментални су део корпуса људских и грађанских права без чијег постојања нема ни истинске демократије ни друштвеног напретка и Заштитник грађана верује да ћемо као држава и друштво наћи начина да садашњи негативан тренд преокренемо.