a

b_300_0_16777215_00_images_2016_20160520studenti-pravne-klinike.jpegПрва група од десеторо студената Правне клинике за еколошко право београдског Правног факултета је протеклих шест недеља успешно обавила студентску праксу у Стручној служби Заштитника грађана на пословима заштите и унапређења економских и имовинских права и заштите животне средине. Студенти су показали велику заинтересованост за стање људских права у Србији и за поступања Заштитника грађана у заштити и унапређењу права грађана на добру управу, права лица лишених слобода, права детета, родну равноправност, особа са инвалидитетом и старијих и права националних мањина. Током праксе студенти су се упознали са радом административно-техничке службе, са принципима рада пријемне канцеларије и разговора са странкама, са праксом рада Заштитника грађана на притужбама грађана и осталим активностима овог органа.
Пракса је обављена на основу споразума о сарадњи, који је закључен почетком ове године између Заштитника грађана и Правног факултета Универзитета у Београду на период од годину дана.