a

Одговорност органа власти за примену закона, јаче грађанске иницијативе и образовање о значају здраве и чисте околине пут су ка потпунијем остваривању Уставом гарантованог права на здраву животну средину, истиче Заштитник грађана поводом 5. јуна, Светског дана заштите животне средине.

Загађеност вода, јонизујуће зрачења, нелегалне депоније, штетни гасови и бука, најчешћи су проблеми животне средине грађана Србије, а у корену свих је необавештеност и потцењивање њихових штетних последица.

Стога је Заштитник грађана у препоруци коју је Министарство пољопривреде и заштите животне средине прихватило, указао на неопходност доношења планских докуменатa за управљање водама и обезбеђивање ефикасне сарадње свих надлежних органа ради свеобухватног и трајног решења проблема загађења реке Криваје у општини Бачка Топола.

Такође, Заштитник грађана и даље активно спроводи надзор над радом овог државног органа и Министарства здравља у погледу поступања по препорукама да се отклони извор загађења у месту Зајача и обезбеди стално праћење загађења ваздуха, воде и земљишта, будући да оне још увек, и поред претходних најава, нису у потпуности извршене.