a

b_300_0_16777215_00_images_2016_20160607UNHCRrobert.jpegБрој „правно невидљивих” Рома, Ашкалија и Египћана (РАЕ) преполовљен је у протекле четири године, један је од налаза истраживања “Лица у ризику од апатридије у Србији – Оцена напретка 2010-2015.”, који је данас објавила Агенција УН за избеглице.

„Задовољни смо напретком оствареним од априла 2012. године, када су Министарство државне управе и локалне самоуправе, Заштитник грађана Републике Србије и Агенција УН за избеглице потписали трипартитни Споразум о разумевању са циљем да се реши проблем лица без држављанства у Србији”, казао је Ханс Фридрих Шодер, шеф Представништва УНХЦР у Србији.

Заједнице Рома, Ашкалија и Египћана, потписнице Споразума, релевантна министарства и државни органи, као и организације цивилног друштва заједно су оствариле значајан напредак у спровођењу позитивних законских промена као и усклађених, поједностављених поступака у области уписа у матичне књиге рођених и пријаве пребивалишта.

Истраживање које је спровео SeCons у периоду септембар-октобар 2015. године обухватило је близу 2.000 домаћинстава (близу 9.000 особа) у 154 РАЕ насеља у 77 општина у Србији. Представљајући налазе, професор Слободан Цвејић је навео препоруке за усвајање и имплементацију системских решења и пуно учешће ромске заједнице.

„Крајем ове године моћи ћемо да прославимо успешан завршетак Споразума. Остајемо опредељени за заједничку сарадњу у циљу спровођења свих важних препорука овог истраживања да би свако новорођенче у Србији, укључујући и оне чији су родитељи непознатог држављанства, добило извод из матичне књиге рођених”, додао је Шодер. У том циљу, Агенција УН за избеглице је данас најавила донацију 16 компјутера матичним службама у оквиру пројекта „Добродошла на свет бебо”.

„Влада Републике Србије је у последњих неколико година посебну пажњу посветила проблему апатридије - постојању особа без држављанства. Пре нешто више од четири године потписан је Споразум о разумевању између ресорног министарства, представништва УНХЦР у Србији и Заштитника грађана, у оквиру ког су проналажена и имплементирана најефикаснија решења за превазилажење овог проблема. Циљ нам је да омогућимо упис новорођене деце у матичне књиге иако су им родитељи „правно невидљиви”, тј. немају личне исправе или извод из матичне књиге рођених и на овај начин спречимо стварање нових апатрида. Овим желим да се захвалим Високом комесаријату за избеглице на донацији рачунарске опреме, што ће умногоме олакшати рад матичних служби при упису новорођенчади у матичне књиге. Иако Споразум истиче крајем године, уверена сам да ће се наставити успешна сарадња свих укључених институција”, рекла је потпредседница Владе и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички.

Роберт Сепи, заменик заштитника грађана Републике Србије, изјавио је да је „захваљујући Споразуму о разумевању број „правно невидљивих” лица значајно смањен. Најважнији корак ка том циљу је прихваћена Иницијатива Заштитника грађана за измену и допуну Закона о ванпарничном поступку чиме је лицима без признатог грађанског статуса омогућено да изврше упис у матичне књиге".

Заштитник грађана се, упућујући законске иницијативе, организујући посете и кампање у ромским насељима и обуку службеника, доследно борио за усвајање основних тековина цивилизације - признавање грађанског статуса „правно невидљивим“ лицима, да попут осталих суграђана користе основна права предвиђена Уставом и законима.

Заштитник грађана поздравља све заједничке акције међународних организација, државних органа и независних институција које препознају значај заштите и унапређења људских права и очувања достојанства грађана.

Истраживање „Лица у опасности од апатридије у Србији – Оцена напретка 2010-2015.” доступно је на http://www.unhcr.rs/dokumenti/istrazivanja/.

Више од десет милиона људи у свету трпи последице непоседовања држављанства: ускраћивање основних људских права на здравство, образовање, запошљавање, лична документа. Кључне универзалне конвенције које се баве проблемима апатридије су Конвенција о статусу лица без држављанства из 1954. године и Конвенција о смањењу броја лица без држављанства из 1961. године. Република Србија потписала је обе ове конвенције.