a

Заштитник грађана обавештава јавност да Министарство унутрашњих послова није у остављеном, законом прописаном року, поступило по препорукама овог контролног органа у вези насиља над грађанима и незаконитог рушења објеката у београдском насељу Савамала пре скоро три месеца, нити га обавестило о разлогу због којих то није учинило, чиме је прекршило закон.

Подсећамо, Заштитник грађана је у поступку контроле по притужбама грађана утврдио озбиљне пропусте у законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова - Дирекције полиције и дао званичне препоруке како да их тај орган отклони. Заштитник је од МУП-а и Полиције препорукама тражио да утврде ко је и по чијем налогу рушио објекте и малтретирао грађане под фантомкама, ко је унутар полицијске службе саботирао рад Полиције те ноћи, као и да против починилаца иницирају одговарајуће кривичне, прекршајне и дисциплинске поступке. Заштитник грађана је за то оставио рок од чак два месеца, иако је најкраћи рок који по закону може да остави 15 дана. Рок од два месеца је истекао, а Министарство унутрашњих послова препоруке нити је спровело, нити је Заштитника грађана обавестило о разлозима због којих то није учинило, што је по изричитој одредби чл. 31 Закона о Заштитнику грађана било дужно да уради.

Закон прописује и да, када орган власти не изврши препоруке, Заштитник грађана о томе може да обавести јавност, Скупштину и Владу, а може и да препоручи утврђивање одговорности функционера који руководи органом управе.