a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Окружни затвор Лесковац је извршио реновирање кухиње и трпезарије, као и адаптацију просторије за посете блиских лица. Већи број заједничких купатила и мокрих чворова је реновиран и извршено је редовно хигијенско кречење свих просторија и ходника „старог павиљона“. Урађен је Пројекат за изградњу новог објекта затвореног типа у оквиру постојећег комплекса Завода, чија изградња треба да почне почетком 2017. године, са капацитетом за око 500 лица. У новом објекту планиране су радионице у којима ће радно ангажовање бити омогућено и осуђеним лицима која су разврстана у затворено одељење.

 Управа за извршење кривичних санкција обавестила је Заштитника грађана да је у оквиру пројекта, ЕУ – ИПА фонд 2013. за едукацију запослених и унапређење програма обука Центра за обуку и стручно оспособљавање, започета реализација обука за тренере запослене у служби за третман за спровођење специјализованих програма третмана за осуђена лица, за руководиоце у заводима, припаднике службе за обезбеђење и здравствене раднике.

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизама за превенцију тортуре посетио је ОЗ Лесковац 28. априла 2016. године, ради праћења поступања по препорукама упућеним у Извештају о посети 2015. године.