a

У складу са препорукама Заштитника грађана, унапређено је поступање према доведеним и задржаним лицима у Полицијској управи у Лесковцу, а нарочито у погледу заштите приватности лица приликом обављања лекарских прегледа током задржавања и заштите података из лекарских извештаја. У циљу процене да ли је лице здравствено способно да издржи меру задржавања, сва лица са више од 2 промила алкохола у крви полицијски службеници ће обавезно водити на лекарски преглед. Такође, лица се обавештавају о правима током задржавања у полицији, а решења о задржавању им се уручују у законском року.

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, 30. и 31. маја 2016. године посетио ПУ Лесковац. Након посете сачињен је извештај са препорукама за уклањање уочених недостатака.