a

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одбио је захтев Заштитника грађана за састанак поводом најављеног укидања повраћаја пореза на додату вредност (ПДВ) за куповину хране и опреме за бебе и могућности повећања износа родитељског додатка, због наводне ненадлежности.

Закон о министарствима у члану 16 прописује да Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања обавља послове државне управе који се, између осталог, односе и на „популациону политику, планирање породице, породицу и децу“.

Истовремено, Закон о Заштитнику грађана прописује да су „председник Републике, председник и чланови Владе, председник Скупштине, председник Уставног суда и функционери у органима управе дужни да приме Заштитника грађана на његов захтев најкасније у року од 15 дана“.

Жалећи због кршења закона и неспремности Министарства да се бави својим законом прописаним послом у теми од посебног значаја за породице са децом или које планирају да имају децу, Заштитник грађана о овој недопустивој појави обавештава јавност.