a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Прихватни центар у Суботици поставио је правила о кућном реду на улазу у управну зграду и у објектима за смештај миграната. Комесаријат за избеглице и миграције предузео је мере како би се обезбедио тоалет прилагођен особама са инвалидитетом. Министарство за рад запошљавање, борачка и социјална питања и Центар за социјални рад града Суботице су, у сарадњи са организацијом УНИЦЕФ, ангажовали четири теренска социјална радника ради заштите рањивих група миграната који су смештени у Прихватном центру.

У циљу заштите безбедности миграната, других лица, као и њихове имовине Полицијска управа у Суботици је путем патролне делатности обезбедила непрекидно присуство униформисаних полицијских службеника у непосредној близини Прихватног центра, а овлашћена службена лица Одсека пограничне полиције, за странце, сузбијање илегалних миграција и трговине људима свакодневно обилазе Прихватни центар.

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, 10. августа 2016. године посетио Прихватни центар у Суботици, граничне прелазе Хоргош и Келебија и Дом за децу ометену у развоју „Колевка“, о чему је сачињен Извештај са препорукама органима за отклањање уочених недостатака.