a

Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитникa грађана да ће у наредном периоду размотрити могућност штампања обрасца о правима миграната и тражиоца азила, али да тренутно није у могућности да приступи реализацији упућене препоруке. У одговору овог органа наведено је и да се предузимају све расположиве мере како би се унапредило информисање миграната и тражиоца азила.

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре посетио је 26. и 27. јула 2016. године Полицијску управу у Пироту и Регионални центар граничне полиције према Бугарској, у циљу праћења поступања надлежних органа према мигрантима и тражиоцима азила. Том приликом сачињен је Извештај са препорукама.