a

Поводом изјаве народног посланика Марка Парезановић на седници Народне скупштине од 22. новембра 2016. године о медијским иступима заштитника грађана Саше Јанковића у области заштите права детета, Јанковић је доставио Народној скупштини писани одговор са прилозима, следеће садржине:

"У претходних десет година, у свим годишњим извештајима, који су достављени Народној скупштини Републике Србије и објављени у Службеном гласнику, и више посебних извештаја обавештавао сам и упозоравао на проблем сиромаштва деце у Србији и на недостатак услуга, средстава и сервиса подршке деци, посебно оној у осетљивом положају. Апеловао сам, препоручивао, предлагао и давао иницијативе да се уведу недостајуће услуге и развијају постојеће, обезбеди подршка сиромашним породицама и деци и на адекватан начин реагује на висок ризик од сиромаштва коме су деца изложена. Нажалост бројни проблеми - изазвани или повезани са сиромаштвом, економским стањем државе, начином расподеле средстава и економским и финансијским мерама - на које сам указивао још 2007. године опстали су до данас.

Дозволите ми да подсетим да сам, заједно са (тада и сада) председницом Народне скупштине и председницом Одбора за права детета, госпођом Маjом Гојковић, 2014. године отворио Годишњу конференције Мреже омбудсмана за децу Југоисточне Европе (CRONSEE), чија је тема била "Економска криза - услуге за децу (ни)су опстале?" и која се бавила погубним утицајем економске кризе и мера штедње на положај и добробит деце .

Документом уз овај акт подсетићу на неке од мојих оцена у претходној деценији, које су садржане у редовним годишњим и у посебним извештајима које сам упућивао."

panel flajer