a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, центри за социјални рад у Тутину и Сјеници, у складу са својим капацитетима настоје да предузимају законом прописане мере у циљу заштите малолетних страних лица без пратње, који су смештени у центрима за азил у овим местима. Сходно препоруци упућеној Центру за азил у Сјеници, мигранти по пријему пролазе комплетан здравствени преглед, а обезбеђено је и редовно присуство лекара у овом центру сваког дана у периоду од 8 до 16 часова. Поводом препоруке да Канцеларија за азил региструје и изда личне карте за лица која траже азил, Управа граничне полиције је обавестила Заштитника грађана да лица смештена у наведеним центрима за азил не желе да започну поступак азила у Србији, односно да чекају свој ред за прелазак у Мађарску.

Обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), Заштитник грађана је посетио центре за азил у Тутину и Сјеници у септембру 2016. године, у циљу праћења поступања према избеглицама и мигрантима. Након посете сачињени су извештаји са препорукама за отклањање уочених недостатака.