a

До избора новог заштитника грађана, у складу са чланом 16. став 1. Закона о Заштитнику грађана, функцију заштитника грађана обављаће заменик заштитника грађана Милош Јанковић, који је и претходно, у складу са чланом 6. став 3. Закона о Заштитнику грађана, био одређен да у случају одсутности или спречености заштитника грађана обавља његову функцију.

Милош Јанковић, заменик заштитника грађана за лица лишених слободе, од 2008. године до данас, у два мандата, обавља дужност заменика заштитника грађана и руководи сектором заштите и унапређења права лица лишених слободе и то, лица у полицијском задржавању, притвору, затворима, заштити и унапређењу права особа са менталним сметњама у психијатријским болницама, као и особа смештеним у резиденцијалним установама социјалне заштите, прихватилиштима за странце и центрима за азиланте.

Одлуком већине држава чланица Oпционог протокола уз Конвенцију против тортуре, 2011. године је изабран за члана Поткомитета УН за превенцију тортуре, где је обављао послове у складу са мандатом овог органа УН, који су предвиђени Опционим протоколом.