a

Вршилац функције заштитника грађана Милош Јанковић упозорава да је изјава директорке Канцеларије за људска и мањинска права др Сузане Пауновић у емисији Нови дан телевизије N1, у којој b_300_0_16777215_00_images_MilosJankovic.jpegје коментарисала родитељску функционалност Марије Мали због њених обраћања медијима и изношења детаља о породичној ситуацији, најблаже речено забрињавајућа.

Заштитник грађана подсећа да се у изјавама за јавност функционери и државни службеници морају суздржавати од давања паушалних оцена и претпоставки на штету грађана. Оцену родитељских компетенција могу давати само стручна лица одговарајућих институција, а оцену њиховог рада само државни органи надлежни за вршење инспекцијског, стручног, независног и другог надзора. Поражавајуће је да руководилац органа чија је основна надлежност старање о остваривању права грађана, мимо своје надлежности, даје своје судове о конкретном случају у коме нема непосредна сазнања, те, оспоравајући наводе грађанке, без било каквих аргумената тврди да су органи поступали законито и правилно.

Коментарисањем родитељских компетенција у конкретном случају, изражавањем сумње у веродостојност изјаве потенцијалне жртве породичног насиља и давањем политичке конотације њеним наводима да је у конкретном случају изостала институционална заштита, прекорачене су надлежности Канцеларије за људска и мањинска права.

Овакве изјаве руководилаца државних органа и поступање изван својих овлашћења не доприносе подизању свести јавности о положају деце у конфликтним породичним односима и борби против насиља у породици, а дискредитовање потенцијалне жртве насиља кроз изражавање сумње у веродостојност и мотивацију њених изјава, без претходно утврђеног чињеничног стања, супротно је свим принципима које је Република Србија усвојила у борби против насиља над женама у породици и партнерским односима.

Носиоци јавних овлашћења, а посебно руководиоци државних органа у чијој су надлежности промоција и заштита људских права, имају додатну одговорност када у јавности дају изјаве и коментаре о случајевима у којима се указује на постојање породичног или другог насиља и угрожавање права детета.

Подсећајући да је упутио више десетина препорука надлежним органима због озбиљних пропуста у заштити жена од насиља у породици и партнерским односима и у заштити деце од злостављања и занемаривања, Заштитник грађана позива све државне функционере и државне службенике да у својим јавним наступима бескомпромисно подржавају и подстичу доследну примену домаћих и усвојених међународних прописа и стандарда у заштити жена од породичног насиља и заштити деце од злостављања и занемаривања, независно од медијских, политичких и других околности које породицу прате.