a

b_300_0_16777215_00_images_20170221_Robert.jpegЗаменик заштитника грађана за права националних мањина Роберт Сепи са сарадницима разговарао је данас са члановима експертске мисије Европске комисије о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина. Састанак је организован у циљу размене информација о праћењу испуњавања прелазних мерила која се односе на заштиту мањина и културних права у оквиру преговора о приступању Републике Србије Европској унији у оквиру Поглавља 23.

Чланове експертске мисије су посебно интересовали подаци о притужбама и поступцима Заштитника грађана у областима образовања и језичких права, вршења јавних овлашћења националних савета националних мањина, права Рома. Посебна пажња је посвећена питању информисања на мањинским језицима и променама које су настале након завршетка приватизације медија.

Поред закључка да су јасни и очигледни разлози због којих је институција Заштитника грађана важна и за сам процес праћења примене Акционог плана, истакнут је значај доступности овог органа припадницима националних мањина. Такође је наглашено да извршење препорука, које је Заштитник грађана дао у Посебном извештају о информисању на језицима националних мањина након приватизације медија, доприноси отклањању незаконитости и многих неизвесности у будућем мањинском информисању.