a

Заштитник грађана честита женама у Србији 8. март, Међународни дан жена и опомиње да традиционално свечарска атмосфера којом обележавамо овај празник не сме да замагли чињеницу да је велики број жена у Србији и даље изложен неравноправном положају у односу на мушкарце, пре свега у економској и политичкој сфери. На овај и на сваки други дан не сме се заборавити чињеница да су жене и деце у великом броју и даље жртве најтежих облика породичног и партнерског насиља и да заједничка борба против насиља и заштита жртава насиља мора бити приоритет државе и друштва, истиче заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић.

Заштитник грађана је 2016. године упутио 104 системске препоруке органима у систему заштите жена од насиља у породици и партнерским односима, након испитивања више десетина случајева насиља над женама у породици и партнерским односима од којих је 12 окончано убиством жене од стране партнера. Охрабрује усвајање Закона о спречавању насиља у породици и измена и допуна Кривичног законика, које је Заштитник грађана иницирао још 2011. године, као и све чешће поступање органа по препорукама Заштитника грађана, посебно по оним из посебних извештаја који су бавили заштитом жртава насиља у породици. Само доследна примена постојећих прописа може довести до превенције насиља и ефикасне и свеобухватне заштите жртава насиља у породици и партнерским односима, сматра Стевановић.

Заштитник грађана поново скреће пажњу надлежним државним органима и друштвеним актерима на положај жена из вишеструко маргинализованих друштвених група, које се свакодневно суочавају са кршењем њихових права, као што су Ромкиње, жене са инвалидитетом, самохране мајке, избегле и интерно расељене жене, жене другачије сексуалне оријентације и родног идентитета, жене које су преживеле насиље, старије жене, као и жене у руралним срединама. Женама у посебно осетљивом положају недовољно је доступна могућност радног ангажовања услед недовољно развијених програма подршке и оснаживања у ситуацији иначе отежаног запошљавања становништва и снижених прихода породица, а нису им у пуној мери доступне ни све услуге здравствене заштите.

Остваривање права и коришћење услуга које су одговарајућим прописима обезбеђене женама праћено је препрекама и тешкоћама, као што је случај са правом на накнаду зараде за време породиљског и одсуства ради неге и посебне неге детета, које жене остварују са некада значајним закашњењима или га - услед неажурног рада надлежних органа или њихове неодговарајуће сарадње – и не остваре, подсећа Гордана Стевановић.