a

Заменица заштитника грађана Владана Јовић учествовала је данас на четвртом састанку посебне групе за реформу јавне управе ЕУ – Србија и представила став Заштитника грађана о ефектима реформе јавне управе на положај и права грађана. Заменица заштитника грађана нагласила је значај почетка примене два системска закона, Закона о инспекцијском надзору и Закона о општем управном поступку на унапређење рада органа јавне управе, уз оцену да се прави ефекти примене ових закона не могу још оценити обзиром на кратак рок примене. Како је истакла, у професионализацији и деполитизацији јавне управе није дошло до већег напретка у спровођењу конкретних мера и активности, док се процес рационализације спроводи без адекватне претходне анализе, уз интервентне мере, што је довело и до нежељених ефеката у погледу доступности социјалних, здравствених и образовних услуга грађанима.

b_300_0_16777215_00_images_20170405Vladana.jpeg„Одговорност органа јавне управе и запослених није на жељеном нивоу и иако Република Србија може да се похвали веома напредним нормативним оквиром, којим су успостављени механизми контроле рада управе, у пракси се ови механизми неадекватно третирају и користе. Уместо унапређења и јачања постојећих механизама, они се слабе кроз фактичко ограничавање независности и отежавање њиховог рада“, истакла је Јовић. Она подсећа да у 2016. години Заштитник грађана бележи пад нивоа сарадње са Народном скупштином и Владом, јер другу годину за редом Годишњи извештај Заштитника грађана, као и и извештаји других независних контролних органа, нису разматрани у пленуму. Закључком Народне скупштине донетим поводом разматрања Годишњег извештаја Заштитника грађана за 2013. годину предвиђена је обавеза Владе да једном у шест месеци извести Народну скупштину о извршавању препорука Заштитника грађана. Заштитник грађана нема сазнања да Влада поступа по Закључку, констатовала је заменица заштитника грађана.

 „Заштитник грађана и други независни контролни органи се неадекватним решењима Закона о максималном броју запослених и Закона о буџетском систему којима су предвиђене процедуре за давање сагласност на ново упошљавање и на максималан број запослених, а које су суштински већ путем других механизама спроведене, ограничени у својој независности и могућности ефикасног организовања рада стручне службе“, упозорила је Јовић.

Заменица је истакла значај континуираног и објективног праћења и мерења ефеката спроведених активности дефинисаних АП СРЈУ које врло стручно спроводи ресорно Министарство за државну управу и локалну самоуправу, што је изузетно важна активност у управљању реформом. Истакла је и да је ово значајан мултисекторски процес у ком здушно морају учествовати сви органи јавне управе а што тражи изузетно јак политички импулс.

На крају је заменица истакла значај партнерског односа Заштитника грађана и органа јавне управе на унапређењу рада управе и на спровођењу реформских активности у овој области и да Заштитник грађана процесу пружа максималну подршку.


Након излагања у дискусију се укључила министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић и отворила конструктиван и отворен дијалог у ком су стране учеснице изнеле различита запажања која су, констатовано је, резултат различитих углова гледања, а што је на овом састанку и разјашњено. Договорен је и посебан састанак како би се, кроз заједничко сагледавање питања реформе јавне управе, унапредила будућа решења у овој области и унапредио партнерски однос ова два органа.