a

Грађани са мањинским сексуалним опредељењем и родним идентитетом 27. јуна широм света скрећу пажњу на дискриминацију, предрасуде и насиље са којим се суочавају.

Институција омбудсмана подсећа да су припадници ЛГБТ популације у Србији, Европи и свету и даље често стигматизовани због своје сексуалне орјентације или родног идентитета и да им се у неким случајевима ускраћује право на образовање, здравствену негу, рад, безбедност и мирно окупљање.

Заштитник грађана, чија је посебна обавеза старање о посебно рањивим друштвеним групама, овим поводом још једном подсећа да остваривање гарантованих права припадника ЛГБТ популације није на штету било кога другог, и позива на усмеравање појединачних и колективних напора на решавање нагомиланих суштинских људских и друштвених проблема, уместо бега у хомофобију.