a

Јавна окупљања грађана која се ових дана одржавају у центру града не смеју бити оправдање за необављање послова служби које су од виталног значаја за живот грађана, изјавио је данас вршилац функције заштитника грађана Милош Јанковић.

Реагујући на медијске наводе да је Градски завод за хитну медицинску помоћ упутио саопштење, којим грађане Београда обавештава и моли за разумевање „због тога што у периоду од 18 до 21 сат није у могућности да интервенише у централним градским улицама“, Јанковић подсећа руководство ове здравствене установе на њену основну функцију – брзу и ефикасну медицинску помоћ, базирану на универзалним начелима и доктринарним ставовима ургентне медицине. Mолба грађанима да имају разумевања за неиспуњавање задатка због коjих та установа постоји је непримерена и отвара могућност непружања хитне медицинске помоћи.

Јанковић очекује од учесника свих јавних окупљања да омогуће несметан пролаз возилима хитне помоћи, као и онима са првенством пролаза. Потребно је и да полиција у том погледу да свој допринос не реметећи право грађана на несметано одвијање јавних окупљања која нису забрањена.

Заштитник грађана је покренуо поступак контроле рада и поступања Градског завода за хитну медицинску помоћ. Овлашћена лица Заштитника грађана ће извршити непосредан надзор рада ове здравствене установе. Након прикупљених чињеница јавност ће бити обавештена о исходу поступка.