a

На конференцији за штампу Центра за рехабилитацију жртава тортуре организованој поводом 26. јуна - Међународног дана УН за подршку жртвама тортуре, заменик Заштитника грађана за права лица лишених слободе Милош Јанковић изјавио је да у Србији не постоји институционална, систематска тортура, али да постоје бројни случајеви суровог, нељудског и понижавајућег поступања и кажњавања.

Јанковић је навео да тортура и било које друго сурово, нељудско или понижавајуће поступање и кажњавање представља једну од најтежих повреда људског права и људског достојанства.

Превенција тортуре и бескомпромисни обрачун са присутном појавом суровог, нељудског и понижавајућег поступања и кажњавања није само питање испуњења међународних обавеза Србије, односно међународног кредибилитета неше земље, већ је императив за очување достојанства свих грађана и основа демократичности државе.

Жртве тортуре су превасходно особе лишене слободе, којима је та слобода ускраћена, односно ограничена одлуком или уз изричиту или прећутну сагласност државних органа. У ту групу спадају лица које је задржала полиција, они који се налазе на издржавању казне затвора, али и они који се налазе у установама социјалне и здравствене заштите. Ограничења слободе тих лица као и затвореност установа у којима се они налазе ствара ефективну могућност да буду жртве тортуре.

Србија касни са одређивањем органа који ће вршити функцију Националног механизма за превенцију тортуре, сходно обавези преузетој ратификацијом Опционог протокола уз Конвенцију Уједињених нација против тортуре. Испуњавање те обавезе омогућиће знатно успешнију борбу против тортуре.