a

"Демократске вредности се чувају и унапређују поштовањем права грађана, између осталог и правa да се укључе у формирање и праћење јавних политика у Србији" – нагласио је републички омбудсман Саша Јанковић на јучерашњој конференцији „Учешће грађана и грађанки у обликовању, спровођењу и праћењу јавних политика“ у организацији Грађанских иницијатива и ECNL (Европски центар за непрофитно право) из Будимпеште, у београдском Хотелу „М“.

Саша Јанковић је, такође, истакао да омбудсман у свом раду акценат ставља не само на учествовање у креирању разних стратегија и политика које се у нашем друштву често доносе, већ и на утврђивање колико се оне примењују у пракси и какве резултате остварују. Резултати на жалост често изостају. Као пример неуспелих стратегија навео је нерешено питање ромских насеља у Београду и другим деловима Србије, и уопште унапређење њихових права, иако су почев од 2000. године одржани бројни скупови на ту тему. Да би се повећала ефикасност и успешност ових стратегија и акционих планова, потребна је међусобна сарадња и подршка грађана, невладиних организација и државних органа – истакао је заштитник грађана.

Конференција је окупила више од сто представника цивилног друштва из целе Србије, и намењена је првенствено оним организацијама цивилног друштва, које планирају да се баве обликовањем, спровођењем и праћењем јавних политика које подједнако имају утицаја на статус недовољно заступљених група на локалном и државном нивоу.