a

                                         

На основу законом утврђених овлашћења и дужности Заштитник грађана спроводи низ мера усмерених ка унапређењу и заштити права свих интерно расељених лица. Проблем у Србији није недостатак стратегија и планова, већ њихова неефикасна и неправична имплементација – истакао је заштитник грађана Саша Јанковић на данашњем састанку са Валтером Келином  (Walter Kälin), специјалним представником Генералног секретара УН за људска права интерно расељених лица, коме је присуствовао и заменик Заштитника грађана Милош Јанковић.

На састанку је размотрен велики број питања везаних за побољшавање статуса и решавање проблема везаних за положај интерно расељених лица са Косова и Метохије. Посебна пажња била је посвећена положају Рома, Ашкалија и Египћана.

У наредном периоду Заштитник грађана ће указивати на бројне проблеме и инсистираће на предузимању ефикасних системских акција. Те акције морају бити спроведене како на државном нивоу, тако и на нивоу локалне самоуправе – истакнуто је на састанку.

Саша Јанковић је указао да је институција Заштитника грађана формирала Превентивни механизам за мониторинг установа у којима су смештена лица којима је у било којој мери слобода ограничена. Надлежност тог тела ће бити и редовне контроле свих места на којима су смештена интерно расељена лица.

Валтер Келин  је изразио задовољство са изнетим ставовима и предоченим активностима Заштитника грађана на пољу заштите права интерно расељених лица.