a

Поводом 15. маја, Међународног дана породице, Заштитник грађана позива све надлежне институције да се укључе у решавање проблема савремене породици пре свега све израженијег сиромаштва, незапослености и насиља. Зато је, поручује заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић, на држави да обезбеди ефикасније мере смањења сиромаштва и повећање запошљавања и запошљивости и обезбеди пуну заштиту од породичног и другог насиља.

Породично насиље је у све већем порасту, што потврђује и податак да се у годинама за нама, од укупног броја притужби које Заштитник грађана примио, а које се односе на права детета, родну равноправност, права на заштиту породице, трудница и самохраних родитеља, трећина односила на насиље према женама и деци. Зато скори почетак примене Закона о спречавању насиља у породици, који доноси нове инструменте, попут хитних мера, државни органи и институције, треба да дочекају спремно, поручује Стевановић, уз оцену да се само доследном применом и нових и постојећих законских прописа може обезбедити благовремена превенција насиља и заштита жртава.

Оцена Заштитника грађана је да и даље изостају благовремене и ефикасне активности надлежних органа у вези са унапређењем положаја самохраних родитеља и породица са децом у посебно осетљивом положају (деца која живе и раде на улици, деца која живе у екстремном сиромаштву, деца са сметњама у развоју и тешко болесна деца). Мере штедње, које су на снази већ неколико година, а које су утицале и на ниво социјалних давања и подршке, нису допринеле успостављању и развијању услуга намењених породици и деци, а нарочито оној у посебно осетљивом и рањивом положају.