a

Самоорганизовање грађана у прикупљању новчаних средстава за лечење грађана у иностранству говоре да живимо у друштву у коме постоји разумевање и међусобна пожртвованост њених чланова што изазива дивљење, изјавио је данас в.ф. заштитника грађана Милош Јанковић.

Лечење наших грађана путем СМС донациja и других прилога отвара, међутим, питање улоге и функције органа јавне власти у остваривању права из здравственог осигурања и здравствене заштите. Бојазан да ли ће, и поред тога што су здравствено осигурани, са уредно овереним картицама здравственог осигурања, моћи да се лече и да ли ће имати новчана средства потребна за лечење, изражавају и грађани који се свакодневно обраћају Заштитнику грађана, напомиње Јанковић.

Заштитник грађана је, у складу са својим надлежностима, 15. маја 2017. год. затражио од Министарства здравља и Републичког фонда за здравствено осигурање информације да ли су у свим случајевима претходно исцрпљене све могућности лечења грађана у земљи, да ли постоји могућност успешног лечења у иностранству, а да РФЗО није у могућности да обезбеди средства за упућивање пацијента, као и податке о евентуалним случајевима самоиницијативног одласка грађана на лечење у иностранство. Такође, затражене су и информације да ли су Министарство и Фонд, поводом учесталости појава на које Заштитник указује, заузели одређени став или мишљење и учинили га доступним широј јавности.

О евентуалној потреби за доношење мера из своје надлежности Заштитник грађана одлучиће по пријему тражених информација.