a

Заштитник грађана примио је одговор Министарства за државну управу и локалну самоуправу на Редовни годишњи извештај Заштитника грађана за 2016. годину. У одговору су детаљно размотрени наводи Заштитника грађана који се односе на делокруг рада тог министарства.

Заштитник грађана изражава наду да ће и остала министарства у наредном периоду поступити на сличан начина као и Министарство за државну управу и локалну самоуправу. Уједно користи прилику да нагласи да и од Народне Скупштине Републике Србије очекује да ће, у складу са својом законском обавезом и сопственим пословником о раду, у најкраћем року размотрити извештај Заштитник грађана и то најпре пред надлежним скупштинским одборима, а затим и на пленарној седници.