a

У оквиру Експертске мисије TAIEX-a посвећеној законодавном оквиру који уређује рад Заштитника грађана сачињено је Мишљење поводом најављених измена Закона о Заштитнику грађана.  Мисија је организована у сарадњи са Министарством  државне управе и локалне самоуправе 28. и 29. марта 2017. године.  Извештај о посети са одговарајућим мишљењима сачинили су експерти Тоне Долчич и Иван Шелих, заменици Омбудсмана Словеније.

Експерти су у извештају навели да је циљ посете експертске мисије био одређивање потребе за евентуалним изменама и допунама прописа који уређују рад Заштитника грађана Републике Србије, ради јачања институције Заштитника грађана, правне снаге његових одлука и сарадње са другим институцијама. Они су у том документу оценили да је рад Заштитника добро прихваћен међу грађанима и да све више стиче признање, међутим, да постоје одређена спорна питања у односима између Заштитника грађана и законодавца. Утолико је важније да односи између Заштитника грађана и Народне скупштине буду дефинисани законом, као и Пословником, што би могло да спречи актуелну ситуацију да Народна скупштина (а такође ниједно од њених радних тела) уопште не расправља о годишњим извештајима Заштитника грађана, пише између осталог у закључцима извештаја.