a

Заштитник грађана изражава забринутост због чињенице да је све већи број старијих особа изложен неком облику злостављања, насиља и дискриминације. Поред физичког, као најчешћег облика злостављања, често је присутно и психичко и финансијско злостављање старијих, истиче Владана Јовић, заменица заштитника грађана за права особа са инвалидитетом и старијих, поводом Међународног дана борбе против насиља над старијим особама. У оквиру ове рањиве групе становника, како наводи, нарочито су угрожене жене, које су неретко, поред свих наведених жртве и сексуалног злостављања. У посебно незавидном положају налазе се старији житељи села у неразвијеним општинама, који због изостанка одговарајуће помоћи и подршке од стране државе, немају коме да се обрате како би се потенцијално злостављање спречило и предупредило, односно претрпљено злостављање санкционисало, а последице отклониле, наглашава Јовић.

Старији грађани, као лица која имају неретко мале пензије, у стању општег сиромаштва друштва, често су жртве финансијског злостављања од стране најближих сродника, када се њихови приходи троше неадекватно или незаконито. Економска и друштвене кризе плодно су тло за развој насиља иначе, а посебно према најрањивијим и немоћним као што су старији. Уместо да у таквим временима заштите ову посебно рањиву групу грађана и да им обезбеде социјалну сигурност у животној доби која им не даје могућност да и даље привређују, надлежни органи, кроз систем мера штедње додатно отежавају њихов положај. Ова категорија становништва је често и жртва дискриминације, коју друштво, али ни саме жртве не препознају, закључује Јовић.

Заштитник грађана је стога одлучио да формира посебан Савет старијих особа, како би проблеми са којима се сусреће ова група становништва били видљивији, те кроз деловање ове институције и сарадње са другим надлежним органима било унапређено остваривање права старијих лица.