a

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), Комесаријат за избеглице и миграције обезбедио је службено возило Центру за азил у Бањи Ковиљачи, а у циљу обезбеђивања адекватне и континуиране бриге о потребама странаца, у Центру су уведена ноћна дежурства и целодневно присуство службених лица радним данима и викендом. Такође, Центар за социјални рад у Лозници у складу са својим надлежностима обавља послове који се тичу старатељства малолетних странаца без пратње.

НПМ посетио је Центар за азил у Бањи Ковиљачи марта 2017. године у циљу праћење спровођења препорука из Извештаја о посети Центру из 2015. године. Након посете надлежним органима упућене су препоруке за отклањање утврђених недостатака.