a

b_300_0_16777215_00_images_20170629OSI.jpegКључне мањкавости у систему сервиса подршке особама са инвалидитетом и старијима су пре свега ограничено финансирање и неједнака доступност тим сервисима, недостатак координације и лоша комуникација међу креаторима јавних политика, указала је данас заменица заштитника грађана за права особа са инвалидитетом Владана Јовић на округлом столу у Београду посвећеном квалитету услуга социјалне заштите у Србији.

Округли сто је организовао Заштитник грађана поводом најављеног доношења новог Закона о социјалној заштити, како би са представницима надлежних министарстава, установа социјалне заштите и организација која се баве заштитом права особа са инвалидитетом и старијих, разговарао о проблемима и могућим решењима које би требало да понуди нови закон. Како је заменица навела, међу циљевима и начелима социјалне заштите су сачувати достојанство и интегритет корисника, забрана дискриминације, доступност услуга, подстицај социјалне укључености, али од свега наведеног веома мало или се уопште не остварује.

Учесници скупа су расправљали и о неусклађености прописа којима је уређено право на помоћ и негу другог лица. Из Министарства за рад, запошљавање, борачко и социјално питање најављују да радна група већ ради на изменама тих прописа, такође и на одредбама које се односе на лиценцирање пружалаца услуга социјалне заштите, као и организација која се баве пружањем тих услуга.