a

Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитника грађана да је Канцеларија за азил поступила по препоруци Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) и да је у Прихватним центрима у Димитровграду и Пироту, у присуству адекватног преводиоца, извршено интервјуисање сваког мигранта у тим центрима. Према даљим наводима, интервјуисана су сва лица без обзира да ли су поседовали Потврду о израженој намери за тражење азила или такву намеру нису изразили, те се налазе на списку за одлазак у Мађарску.

Када је у питању поступање по препоруци коју је НПМ приликом посете упутио и Центру за социјални рад у Димитровграду, потребно је њено даље праћење, с обзиром да је та установа обавестила Заштитника грађана да је тек у плану пројекат финансирања теренског стручног сарадника, који би свакодневно боравио у центру за мигранте.

НПМ је посетио Прихватне центре у Пироту и Димитровграду у фебруару 2017. године, ради праћења поступања органа власти према мигрантима и тражиоцима азила.