a

„Нацрт закона о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији предвиђа проширење њихових овлашћења и те искораке у истој мери мора да прати и јачање контролних механизама. Овај баланс се, међутим, у овом Нацрту закона не види“ – указао је заштитник грађана Саша Јанковић у закључцима са јучерашњег округлог стола посвећеног поменутом Нацрту закона, у организацији Заштитника грађана и Центра за цивилно-војне односе.

Из угла својих надлежности заштитник грађана Саша Јанковић је рекао да тајне службе у свом раду нужно суспендују нека људска права али да  тај процес мора бити под контролом: "Питање је само да ли се то ради када је неопходно и у мери у којој се најмање могуће ограничавају права грађана и да ли постоје ефикасни контролни механизми за спречавање злоупотреба.  За контролу таквих ситуација морају постојати спољни, независни фактори, као што су Државна ревизорска институција, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Заштитник грађана, Народна скупштина".

Државни секретар у Министарству одране Игор Јовичић је најавио да ће рад ВБА и ВОА бити усклађен са савременим стандардима, што значи и увођење новина у рад тих служби: детаљније су уређене надлежности и поступци за прикупљање података, предвиђа се надзор на нивоу Министарства одбране оснивањем Генералног инспектората, а установљује се и обавеза обавештавања државних органа о ризицима и претњама. Према његовим очекивањима Предлог закона о војним службама безбедности ће се наћи на дневном реду Скупштине у септембру.

Као један од недостатака у Нацрту  закона директор Центра за цивилно-војне односе Мирослав Хаџић је навео непостојање одредби о начину коришћења и евидентирања података до којих дођу ВБА и ВОА.

На стручном скупу су учествовали представници државних органа, независних државних институција, предлагача Нацрта закона и невладиних организација.